12. listopad 2018.

Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravnom odjelu za proračun i javnu nabavu Grada Varaždina u 2018. g.

Rok za predaju: Subota, 20.10.2018. do 23:59 sati