23. studeni 2015.

Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Varaždina

Rok za predaju: Utorak, 01.12.2015. do 00:00 sati

Gradonačelnik Grada Varaždina objavljuje danas, 23. studenoga 2015. godine, Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Varaždina. 

Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Varaždina

Tekst Javnog poziva objavljen je i na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno do utorka 1. prosinca 2015. godine. Prijave se podnose predajom pošti (preporučeno) ili neposredno u pisarnicu Grada – Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, s naznakom: Stručno osposobljavanje – navesti točan naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.