10. svibanj 2018.

Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Varaždina u 2018. g.

Rok za predaju: Petak, 18.05.2018. do 23:59 sati