02. svibanj 2022.

Javni poziv za dodjelu prava na sufinanciranje dijela iznosa cijene po računima za javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada za razdoblje od lipnja do prosinca 2022. godine za socijalno ugrožene skupine

Rok za predaju: Utorak, 15.11.2022. do 23:59 sati

Tekst Javnog poziva

Zahtjev za sufinanciranje

 

Prijava za potporu podnosi se na jedan od tri načina:

  • ispunjavanjem online obrasca u nastavku u koji je potrebno učitati skeniranu dokumentaciju na za to određena mjesta,
  • pisanim putem (osobno ili putem pošte) na adresu: Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo, Trg slobode 12, Varaždin, uz prilaganje potrebne dokumentacije, ili
  • slanjem skeniranog zahtjeva s popratnom dokumentacijom na e-mail: [email protected]

 

Zahtjev za sufinanciranje dijela računa za javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada od lipnja do prosinca 2022. godine

(upisati važeću e-mail adresu)

Priložite slike osobnih iskaznica članova domaćinstva: Dovoljno je priložiti slike osobnih iskaznica minimalno 2 člana domaćinstva od kojih je jedan podnositelj zahtjeva.

Priložite potvrdu Porezne uprave: Priložite potvrdu Porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za 2021. godinu za sve članove kućanstva.

Priložite račun od Čistoće d.o.o.: Priložite presliku računa izdanog od Čistoće d.o.o za prethodni mjesec.

Poziv više nije aktivan