09. siječanj 2024.

Javni poziv za dodjelu prava na sufinanciranje dijela iznosa cijene po računima za javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2024. godine za socijalno ugrožene skupine

Javni poziv bit će otvoren do: Utorak, 20.02.2024. do 23:59 sati

Zahtjev za sufinanciranje dijela računa za javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada od siječnja do ožujka 2024. godine

(upisati važeću e-mail adresu)

Priložite slike osobnih iskaznica članova domaćinstva: Dovoljno je priložiti slike osobnih iskaznica minimalno 2 člana domaćinstva od kojih je jedan podnositelj zahtjeva.

Priložite potvrdu Porezne uprave: Priložite potvrdu Porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za 2022. godinu za sve članove kućanstva.

Priložite račun od Čistoće d.o.o.: Priložite presliku računa izdanog od Čistoće d.o.o za prethodni mjesec.

Poziv više nije aktivan