10. kolovoz 2020.

Javni poziv za dodjelu potpora poduzetnicima kroz Mjeru poticaja „Pomoći pravnim osobama na području Grada Varaždina – COVID-19, radi smanjenja negativnih utjecaja na ugostiteljstvo“

Krajnji rok za prijavu: Petak, 15.01.2021. do 23:59 sati

Javni poziv za dodjelu potpore za ugostitelje - porez na potrošnju

Moguć je samo unos točno 11 brojeva.

Bez predznaka HR, moguć je samo unos točno 19 brojeva.

Priložite važeće rješenje ili obrtnicu/izvadak: Priložite rješenje o upisu u sudski registar (za trgovačka društva) odnosno važeću obrtnicu ili izvadak iz obrtnog registra (za obrte).

Priložite potvrdu nadležne Porezne uprave:

Priložite izjavu o potporama male vrijednosti: Priložite izjavu o potporama male vrijednosti (ispunjenu i potpisanu), koju trebaju ispuniti svi podnositelji prijave bez obzira na to jesu li ili nisu ostvarili potpore u tekućoj i prethodne dvije godine (objavljuje se na službenim internetskim stranicama Grada Varaždina – Obrazac IPMV – VŽ).

Priložite obrazac PP-MI-PO (za svaki mjesec):

Poziv više nije aktivan