07. lipanj 2021.

Javni poziv za dodjelu potpora gospodarskim subjektima kroz Mjeru poticaja „Pomoći pravnim osobama na području Grada Varaždina – COVID-19, za postavu ljetnih terasa za ugostiteljsku djelatnost"

Krajnji rok za prijavu: Petak, 18.06.2021. do 23:59 sati