10. kolovoz 2020.

Javni poziv za dodjelu potpora gospodarskim subjektima kroz Mjeru poticaja „Pomoći pravnim osobama na području Grada Varaždina – COVID-19, za postavu ljetnih terasa za ugostiteljsku djelatnost na javnim površinama Grada Varaždina“

Krajnji rok za prijavu: Četvrtak, 01.10.2020. do 23:59 sati

Javni poziv za dodjelu potpore za postavu ljetnih terasa za ugostiteljsku djelatnost

Moguć je samo unos točno 11 brojeva.

Bez predznaka HR, moguć je samo unos točno 19 brojeva.

Priložite važeće rješenje ili obrtnicu/izvadak: Priložite rješenje o upisu u sudski registar (za trgovačka društva) odnosno važeću obrtnicu ili izvadak iz obrtnog registra (za obrte).

Priložite potvrdu nadležne Porezne uprave: Priložite potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema Državnom proračunu, na dan 31.12.2019.

Priložite izjavu o potporama male vrijednosti: Priložite izjavu o potporama male vrijednosti (ispunjenu i potpisanu), koju trebaju ispuniti svi podnositelji prijave bez obzira na to jesu li ili nisu ostvarili potpore u tekućoj i prethodne dvije godine (objavljuje se na službenim internetskim stranicama Grada Varaždina – Obrazac IPMV – VŽ).

Priložite Rješenje o postavi terase:

* obvezna polja