06. listopad 2015.

II. javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju dionica trgovačkog društva

Rok za predaju: Četvrtak, 05.11.2015. do 15:00 sati

Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Varaždina o objavi II. javnog poziva za iskazivanje interesa za kupnju dionica trgovačkog društva Varaždinske vijesti d.d. KLASA: 024-01/15-01/28, URBROJ: 2186/01-04-10/14-15-13 od 21. rujna 2015. godine objavljuje se II. javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju dionica trgovačkog društva.

II. javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju dionica trgovačkog društva