06. listopad 2020.

Dostava dokumentacije za nastavak prijevoza 2020/2021 za postojeće korisnike, učenike i studente

Rok za predaju: Nedjelja, 25.10.2020. do 23:59 sati

Postojećim korisnicima prava na sufinanciranje troškova prijevoza smatraju se samo oni korisnici koji su potporu za sufinanciranje troškova prijevoza primali prethodne školske/akademske godine  2019./2020., te oni podnose traženu dokumentaciju popunjavanjem online obrasca u nastavku i prilaganjem obveznih dokumenata u za to predviđena polja. Dokumenti mogu biti originali iz sustava e-građani ili skenirane preslike.  

Javni poziv za sufinanciranje troškova prijevoza 2020/2021 za učenike i studente

Prije ispunjavanja prijavnice pripremite sljedeći dokument u obliku pdf. datoteke za slanje: 

- potvrda srednje škole/visokog učilišta o upisu u razred srednje škole/nastavnu godinu studija u 2020./2021. godini.

 

Grad Varaždin zadržava pravo tražiti originalne dokumente na uvid.