05. listopad 2012.

Prijedlog liste reda prvenstva za kupnju stana iz programa društveno poticane stanogradnje za naredno razdoblje