24. listopad 2014.

Prijedlog liste reda prvenstva za davanje u najam stanova na kojima Grad Varaždin ima vlasništvo ili pravo raspolaganja za razdoblje 2014. – 2018.

Rok za predaju: Petak, 21.11.2014. do 00:00 sati