28. listopad 2016.

Odluka o poništavanju Javnog natječaja za dodjelu financijskih potpora za aktivnosti udruga međunarodne suradnje u 2016. godini