08. veljača 2021.

Odluka o odabiru udruge mladih - voditelja programa "P4 Centar za mlade" u zgradi P4 (Pečetri) - centar za mlade i nezavisnu kulturu Varaždin, Petra Preradovića 4