15. svibanj 2024.

Odluka o odabiru udruge mladih voditelja programa „P4 centar za mlade“ u zgradi P4 (pečetri) - centar za mlade i nezavisnu kulturu Varaždin, Ulica Petra Preradovića 4, za 2024. godinu