29. svibanj 2012.

Lista reda prvenstva za kupnju stana iz programa društveno poticane stanogradnje za naredno razdoblje