07. kolovoz 2013.

Lista prednosti za sufinanciranje nabave i ugradnje toplinskih solarnih kolektora za pripremu sanitarne tople vode i potpore grijanju na području Grada Varaždina