28. lipanj 2018.

Konačna lista reda prvenstva za najam stanova na kojima Grad Varaždin ima vlasništvo ili pravo raspolaganja 2018.-2019