04. siječanj 2021.

Konačna lista reda prvenstva za davanje stanova u najam na kojima Grad Varaždin ima vlasništvo ili pravo raspolaganja za razdoblje 2020.-2021.