05. svibanj 2022.

Obavijest o ishodu postupka za imenovanje pročelnika Upravnih odjela Grada Varaždina

Rok za predaju: Petak, 20.05.2022. do 00:00 sati

Temeljem provedenog postupka po raspisanom Javnom natječaju za imenovanje pročelnika Upravnih odjela Grada Varaždina, objavljenom dana 23. ožujka 2022. godine u "Narodnim novinama" broj 37/22, sukladno odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15), Grad Varaždin objavljuje obavijest o ishodu natječajnog postupka:

  • za pročelnicu Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, imenovana je Slađana Miočić, diplomirana inženjerka arhitekture,
  • za pročelnicu Upravnog odjela za društvene djelatnosti, imenovana je Danijela Vusić, diplomirana informatičarka.

U dijelu koji se odnosi na imenovanje pročelnika Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća i pročelnika Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo, predmetni Javni natječaj je poništen.