03. prosinac 2019.

Obavijest o ishodu postupka - Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša

 

Grad Varaždin na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15) objavljuje da je temeljem Javnog natječaja, objavljenog u "Narodnim novinama" broj 96/19 i na web-stranicama Grada Varaždina dana 9. listopada 2019. godine, u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša na radno mjesto:

1. STRUČNOG REFERENTA ZA EVIDENCIJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, primljen Vedran Lukman, sa srednjom stručnom spremom - arhitektonski tehničar.

2. KOMUNALNOG REDARA, primljen Dejan Žmuk, sa srednjom stručnom spremom - kemijski tehničar.