25. studeni 2020.

Obavijest o ishodu postupka za imenovanje pročelnika Upravnih odjela Grada Varaždina

Rok za predaju: Četvrtak, 10.12.2020. do 10:00 sati

Temeljem provedenog postupka po raspisanom Javnom natječaju za imenovanje pročelnika Upravnih odjela Grada Varaždina, objavljenom dana 25. rujna 2020. godine u "Narodnim novinama" broj 105/20, sukladno odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15), Grad Varaždin objavljuje obavijest o ishodu predmetnog natječajnog postupka:

  • za pročelnika Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća imenovan je Dražen Dretar, diplomirani sociolog,
  • za pročelnika Upravnog odjela za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša imenovan je Roberto Krajcer, diplomirani inženjer geotehnike,
  • za pročelnicu Upravnog odjela za EU projekte imenovana je Jadranka Pavlović, diplomirana pravnica,
  • za pročelnika Upravnog odjela za upravljanje imovinom i gospodarstvo imenovan je Tomislav Bogović, diplomirani inženjer poljoprivrede - ratarstva i doktor znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti,
  • za pročelnicu Upravnog odjela za kulturu i obrazovanje imenovana je Draženka Dević, učiteljica razredne nastave i sveučilišna specijalistica marketinga posebnih područja,
  • za pročelnika Upravnog odjela za sport i zdravstvenu zaštitu imenovan je Dražen Cesar, magistar informatike,
  • za pročelnicu Upravnog odjela za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo imenovana je Mirna Kezele, magistra prava.