05. rujan 2022.

Obavijest o ishodu postupka

Rok za predaju: Četvrtak, 15.09.2022. do 00:00 sati

Prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto - Stručni referent za poslove arhive

Sukladno odredbama članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15), Grad Varaždin objavljuje da je temeljem provedenog postupka po raspisanom Javnom natječaju, objavljenom dana 8. srpnja  2022. godine u "Narodnim novinama" broj 79/22 i na web-stranicama Grada Varaždina, u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća - na radno mjesto Stručni referent za poslove arhive, primljen Nikola Šoštarić sa stečenom srednjom stručnom spremom i stečenim zanimanjem: web dizajner.