24. kolovoz 2022.

Obavijest o ishodu postupka

Prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto - Viši stručni suradnik za zaštitu okoliša

Sukladno odredbama članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15), Grad Varaždin objavljuje da je temeljem provedenog postupka po raspisanom Javnom natječaju, objavljenom dana 24. lipnja 2022. godine u "Narodnim novinama" broj 72/22 i na web-stranicama Grada Varaždina, u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo - na radno mjesto Više stručne suradnice za zaštitu okoliša, primljena Jelena Vujec, diplomirana inženjerka geologije.