01. kolovoz 2022.

Obavijest o ishodu postupka

Grad Varaždin, na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15) objavljuje obavijest o ishodu postupaka temeljem raspisanog Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo, objavljenog dana 20. svibnja i ispravka u tekstu objavljenog 27. svibnja 2022. godine ("Narodne novine" broj 57/22 i 60/22) i na web-stranicama Grada Varaždina. Nakon provedenog postupka predmetnog natječaja:

  • na radno mjesto Višeg stručnog savjetnika za izgradnju i održavanje objekata i komunalne infrastrukture primljen je Davor Fučkar, magistar inženjer građevinarstva,
  • na radno mjesto Višeg savjetnika za raspolaganje imovinom primljen je Tomislav Hranić, diplomirani pravnik,
  • na radno mjesto Više stručne suradnice za urbanizam primljena je Jana Marković, magistra inženjerka arhitekture i urbanizma.