10. lipanj 2022.

Obavijest o ishodu postupka

Rok za predaju: Ponedjeljak, 20.06.2022. do 00:00 sati

Grad Varaždin, na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15) objavljuje da je temeljem provedenog postupka po raspisanom Javnom natječaju za prijam vježbenika u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća - Viši stručni suradnik za pravne poslove, objavljenog u "Narodnim novinama" broj 50/22 dana 27. travnja 2022. godine, radi osposobljavanja za službu i obavljanja vježbeničke prakse (vježbenički staž) primljena Ines Lovreković - s visokom stručnom spremom - magistra prava, bez radnog iskustva na poslovima visoke stručne spreme.