24. ožujak 2022.

Obavijest o ishodu postupka

Rok za predaju: Petak, 01.04.2022. do 00:00 sati

Prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto - Stručni referent za obračun plaće

Grad Varaždin na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15) objavljuje da je temeljem provedenog postupka po raspisanom Javnom natječaju, objavljenom dana 24. siječnja 2022. godine u "Narodnim novinama" broj 6/22 i na web-stranicama Grada Varaždina, u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća - na radno mjesto Stručnog referenta za obračun plaće, primljena Petra Bosilj, sa završenom srednjom stručnom spremom i stečenim zanimanjem: ekonomist.