02. rujan 2019.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka - UO za komunalne poslvoe, urbanizam i zaštitu okoliša

Grad Varaždin na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15) objavljuje:

Temeljem Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto - Prometni redar u Upravnom odjelu za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša  Grada Varaždina, objavljenog u "Narodnim novinama" broj 66/19 i na web-stranicama Grada Varaždina dana 10. srpnja 2019. godine, u službu na neodređeno vrijeme primljen je Robert Hojsak, sa srednjom stručnom spremom tehničke struke.