14. travanj 2017. | Autor: andrejana.santek@varazdin.hr

Izvješće o provedenom javnom natječaju o dodjeli prostora udrugama radi provođenja programa i projekata od interesa za Grad Varaždin za prostor u Varaždinu, A. Harambašića 34