21. rujan 2016. | Autor: andrejana.santek@varazdin.hr

Izvješće o provedenom Javnom natječaju o dodjeli prostora udrugama radi provođenja programa i projekata od interesa za Grad Varaždin

  • za prostore u Varaždinu, Graberje 33 i Pavlinska ulica 6