09. svibanj 2022. | Autor: Odsjek za urbanizam, promet i zaštitu okoliša u Upravnom odjelu za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZONE ''VIS KONFEKCIJA'' U VARAŽDINU

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (''Narodne novine'' broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja zone ''VIS Konfekcija'' u Varaždinu (''Službeni vjesnik Grada Varaždina'' broj 1/22) i Zaključka Gradonačelnika, KLASA: 350-02/22-01/4, URBROJ: 2186-1-05-03/3-22-17 od 04.05.2022.godine, Nositelj izrade Odsjek za urbanizam, promet i zaštitu okoliša u Upravnom odjelu za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina objavljuje

 

 

J A V N U   R A S P R A V U

o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zone ''VIS Konfekcija'' u Varaždinu

 

 

 

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zone ''VIS Konfekcija'' u Varaždinu (u nastavku: Plan) održat će se u trajanju od mjesec dana, u razdoblju od 10. svibnja do 10. lipnja 2022. godine.

 

Javni uvid u Prijedlog Plana moći će se obaviti za vrijeme trajanja jane rasprave u prostoru zgrade Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina, Trg slobode 12, svakog radnog dana (osim subote i nedjelje) u vremenu od 8 do 15 sati (utorkom do 16, a petkom do 13).

 

Javno izlaganje Prijedloga Plana održat će se u Gradskoj vijećnici u Varaždinu, Trg kralja Tomislava 1, dana 24. svibnja 2022. godine u 14 sati.

 

Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana mogu se davati cijelo vrijeme trajanja Javne rasprave zaključno do 10. lipnja 2022. godine na sljedeći način:

  • upisivanjem u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženi Prijedlog Plana;
  • davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja;
  • upućivanjem pismenih prijedloga i primjedbi na adresu nositelju izrade Upravnom odjelu za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina
  • na adresu, Trg slobode 12, 42000 Varaždin ili na e-mail adresu [email protected].

 

 

Objava javne rasprave

Sažetak za javnost

 

Prijedlog Urbanističkog plana uređenja zone ''VIS Konfekcija'' u Varaždinu

  • Tekstualni dio plana

UPU ''VIS Konfekcija'' – prijedlog plana za javnu raspravu

  • Grafički dio plana
  1. Korištenje i namjena površina
  2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža
  3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
  4. Način i uvjeti gradnje

Ukoliko želite pratiti ovaj natječaj, upišite svoju email adresu na koju ćemo vam slati promjene:

Vaša e-mail adresa neće se koristiti i obrađivati u druge svrhe osim u svrhu primanja obavijesti o promjenama za (isključivo) ovu objavu. Vaša e-mail adresa neće se dati na korištenje trećim osobama.