Javne potrebe

Grad Varaždin donosi programe javnih potreba, te za njihovo provođenje osigurava sredstva iz svog proračuna, u skladu sa Zakonom.