HICAPS - Historical Castle Parks

 

                                          

 

NAZIV PROJEKTA

HICAPS - Historical Castle Parks

Status U provedbi
Naziv EU FONDA/programa kroz koji je projekt sufinanciran INTERREG CENTRAL EUROPE
Ukupna vrijednost projekta EUR HRK
1.798.274,20 13.361.177,30
Udio grada varaždina kao partnera na projektu EUR HRK
171.314,45 1.272.866,36

Varaždinu iz EU (85%)

Sufinanciranje iz Proračuna Grada Varaždina (15%) Ostali izvori financiranja projekta
EUR HRK EUR HRK EUR HRK
145.617,28 1.081.936,39 25.697,17 190.929,97 - -
TRAJANJE PROJEKTA 01. lipnja 2017. - 31. svibnja 2020.
Vodeći partner Općina Velenje (Slovenija)
Ostali partneri na projektu Grad Varaždin (Hrvatska)
Općina Bedekovčina (Hrvatska)
Udruga za poticanje neformalnog obrazovanja, kritičkog mišljenja i filozofije u praksi “Mala filozofija” (Hrvatska)
Općina Ferrara (Italija)
Fondacija Villa Ghigi (Italija)
Kujawsko-Pomorski e Voivodeship (Poljska)
Rzeszow Regional Development Agency joint-stock company (Poljska)
Znanstveno istraživački centar Bistra Ptuj (Slovenija)
Sveučilište u Ljubljani, Fakultet Arhitekture (Slovenija)
Uloga grada varaždina u projektu Partner
Opis projekta Glavni cilj projekta je povezivanje s međunarodnom mrežom gradova koji imaju iskustva i potrebu za boljom turističkom i javnom valorizacijom hortikulturnih površina u sklopu povijesnih jezgri i dvoraca. 
Kroz projekt se revitalizirao dio šetališta J. J. Strossmayera oko varaždinskog Starog grada, a u sklopu projekta izradit će se lokalni akcijski plan razvoja zelenih površina Grada Varaždina.
Članovi projektnog tima Grad Varaždin: Goranka Grgić (voditelj), Nada Bengeri, Tatjana Posavec, Mirjana Premuž
Razvojna agencija Sjever - DAN d.o.o.: Marin Šipek i Snježana Kalajdžija 
Gradski muzej Varaždin: Ivan Mesek