Gradski stanovi Varaždin

Trg slobode 12/II
42000 Varaždin

T: 042/201-412
F: 042/212-126
E: ju.gradski.stanovi@varazdin.hr
Web: www.gradski-stanovi.hr/hr/
Ravnatelj: Zoran Svetec
Vlasnički udio Grada Varaždina: 100%

Upravno vijeće Gradski stanovi Varaždin

Mirna Amadori - predsjednica
Željkica Hanžek Paska - zamjenica predsjednice
Marijan Balaić - član
Josip Košutić - član
Nino Lučić - član
Lidija Špičko - članica