Gradski buseki

Zaključak o davanju suglasnosti na promjenu voznog reda koji će se primjenjivati od 4. travnja 2021. godine

Tekst Zaključka sa voznim redom

 

Zaključak o davanju suglasnosti na promjenu voznog reda koji će se primjenjivati od 1. ožujka 2021. godine

Tekst Zaključka sa voznim redom

 

Zaključak o davanju suglasnosti na promjenu voznog reda koji će se primjenjivati od 16. prosinca 2020. godine

Tekst Zaključka sa voznim redom

 

Novi vozni red sa svim linijama od 7. rujna 2020. godine

Vozni red

 

Zaključak o davanju suglasnosti za promjenu dnevnog reda koji će se primjenjivati od 6. kolovoza 2020. godine

Tekst Zaključka sa voznim redom

 

U gradu Varaždinu se od 4. svibnja 2020. primijenjuje novi vozni red za sve autobusne linije.

Novi red vožnje sastoji se od ukupno 5 autobusnih linija.

Linija 1 - Hrašćica - Optujska - Fabijanska - O. Župančića - E. Kumičića- Bolnica - Z. i Frankopana (kolodvor) - E. Kumičića - O. Župančića - Fabijanska - Optujska - Hrašćica

Linija 2 - Željeznički kolodvor - Z. i Frankopana stajalište (kolodvor) - Jalkovec - Poljana Biškupečka - Črnec Biškupečki - Brezje - Trg Ivana Perkovca- Željeznički kolodvor

Linija 3 - Gojanec - Milkovićeva - Z. i Frankopana stajalište (kolodvor) - Bolnica - Banfica - Bolnica - Z. i Frankopana stajalište (kolodvor) - Gojanec

Linija 4 - Zbelava - Donji Kućan - Gornji Kućan - Z. i Frankopana stajalište (kolodvor) - Gornji Kućan - Donji Kućan - Zbelava

Linija 5 - Zbelava - Donji Kućan - Kućan Marof - Z. i Frankopana stajalište (kolodvor) - Kućan Marof - Donji Kućan - Zbelava