Glazbena mladež Varaždin

Glazbena mladež Varaždin (GM Varaždin) organizirana je kao nevladina, nepolitička i neprofitna udruga koja djeluje na unapređenju svih oblika kulturnih sadržaja s posebnim naglaskom na glazbu. Okuplja djecu i mladež na području Varaždinske županije, u vrtićima i osnovnim i srednjim školama. Svojim djelovanjem GM Varaždin zalaže se za poticanje i širenje glazbenog odgoja i glazbene kulture, poticanje razvitka nacionalne kulture i upoznavanje kultura ostalih naroda i narodnosti, razvijanje međunarodne suradnje, promicanje stvaralaštva darovitih mladih glazbenika, razvijanje moralnih i umjetničkih vrijednosti te razvijanje stvaralačkih osobina, znanja, navika i potreba djece i mladeži.

Posebnu pozornost posvećuje djelovanju, radu i stalnom razvoju Međunarodnog kulturnog centra u Hrvatske glazbene mladeži (HGM) u Grožnjanu te sudjeluje u radu drugih udruga Hrvatske glazbene mladeži u Republici Hrvatskoj. U svrhu ostvarivanja ciljeva, GM Varaždin neposredno organizira i provodi programske aktivnosti u gradu Varaždinu i općinama Varaždinske županije te programe koji se distribuiraju i realiziraju u cijeloj Hrvatskoj.

Također organizira koncerte, priredbe, smotre, susrete, rasprave, predavanja, natjecanja, festivale i druge vrste umjetničkih i kulturnih priredbi i manifestacija.
      
Tijela GM Varaždin su:

  • Skupština
  • Upravni odbor
  • Predsjednik
  • Nadzorni odbor

Osnivačka skupština GM Varaždin (tada Muzička omladina Varaždin) održala se 6. lipnja 1963. godine. Za predsjednika je bio izabran Milivoj Rihtarić, za tajnika Vladimir Ščedrov, a knjigovođu Vojin Dukić.

Danas Glazbenom mladeži Varaždin predsjeda Predrag Šantek, prof.

više informacija