Društvo naša djeca Varaždin

Udruga je osnovana u mjesecu svibnju 1951. godine. Od samih početaka pa do današnjih dana DND-e okuplja djecu i mlade na način da mogu odabrati stvaralačku aktivnost u skladu sa svojim interesima i željama. Djeca i mladi u radionicama stječu nove prijatelje, razvijaju se kroz igru, učenje, savladavaju kreativne i razne zadatke koje njihovi voditelji pomno i stručno postavljaju pred njih s ciljem da potaknu njihove vještine, sposobnosti, mogućnosti i otkriju talente.  Sve to djeca i mladi pokazuju na svojim produkcijama i programima koji su uvijek odlično posjećeni.

Kroz godinu DND-e okuplja djecu grada Varaždina i okolice u prigodnim programima i projektima kao npr. obilježavanje Fašnika, Valentinova, Uskrsa, Dana Europe, Međunarodnog dječjeg tjedna, Dana Konvencije UN o pravima djeteta, Blagdana sv. Nikole i blagdana Božića. U vrijeme proljetnih i ljetnih praznika nudimo radionice različitog sadržaja, organizirana druženja i ljetovanja za djecu i mlade, ali isto tako brinemo da i odrasli pronađu svoje 'mjesto' kroz razne akcije, javne tribine i seminare koji im pomažu u odgoju djece. 

Dječji forumi, koji svoj rad baziraju u osnovnim školama grada Varaždina, pomnim proučavanjem Konvenciju UN o pravima djeteta zalažu se za poštivanje dječjih prava, a pojedini predstavnici Foruma objedinjuju Dječje gradsko vijeće kojem je sjedište rada, planiranja i programiranja akcija i projekata u DND-u.

Društvo Naša djeca koordinira akciju ”Grad Varaždin – prijatelj djece”, te je najaktivniji nositelj svih aktivnosti vezanih uz djecu.  Promicanjem humanizacije bolničkog liječenja djece, postigli smo da  oba dječja odjela, Pedijatrija i Dječja kirurgija OB Varaždin, zasluže počasni naziv ”Dječji bolnički odjel – prijatelj djece.