17. travanj 2012.

Izvješća o održanim pojedinačnim ili posebnim programima koja traži osnivač

Potrebna dodatna dokumentacija: Da

Propisani su obrasci: Ne

Plaća se upravna pristojba: Ne

Iznos pristojbe: Ne plaća se

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Ne postoji propisani obrazac koji treba popuniti. Javite se u upravni odjel Grada Varaždina.