04. travanj 2017. | Autor: andrejana.santek@varazdin.hr

Zaključak o davanju na korištenje javnih površina za postavu štandova, šatora i tribina radi predizbornih aktivnosti za lokalne izbore 2017. godine