12. svibanj 2020.

Upisnik izdanih dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Varaždina svibanj 2020.