04. studeni 2020. | Autor: Marijana Cindrić

Upisnik izdanih dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Varaždina studeni 2020.