01. prosinac 2020.

Upisnik izdanih dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Varaždina - prosinac 2020.