23. ožujak 2020.

Upisnik izdanih dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Varaždina - ožujak 2020.