19. srpanj 2016. | Autor: [email protected]

PROGRAM zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Varaždina za razdoblje od 2016. do 2019. godine

Sukladno članku 16. Zakonu o zaštiti zraka i članku 3. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ( NN br. 64/08 ) vas molim da prijedlog Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Varaždina za razdoblje 2016. do2019. godine, u trajanju od 30 dana objavljuje se: