09. studeni 2015. | Autor: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Okolišna dozvola za postojeće postrojenje Građevine za gospodarenje otpadom operatera Univerzal d.o.o. iz Varaždina

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode temeljem članka 160. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj 80/13 i 78/15) i članka 16. stavka 4. Uredbe o okolišnoj dozvoli ("Narodne novine", broj 8/14) u postupku izdavanja okolišne dozvole za postojeće postrojenje: Građevine za gospodarenje otpadom operatera Univerzal d.o.o. iz Varaždina donosi:

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj 80/13 i 78/15) te odredbe članka 10. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine", broj 64/08) daje sljedeću: