23. listopad 2015. | Autor: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Okolišna dozvola za postojeće postrojenje CIOS MBO d.o.o.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju odredbi članka 160. stavak 1. i članka 163. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj 80/13 i 78/15) te članka 16. stavka 1. Uredbe o okolišnoj dozvoli ("Narodne novine", broj 8/14) daje sljedeću:

 

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 166. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj 80/13 i 78/15), na temelju članka 13. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine", broj 64/08) te članka 16. stavka 8. Uredbe o okolišnoj dozvoli ("Narodne novine", broj 8/14), u postupku dopune okolišne dozvole za postojeće za mehaničko-biološku obradu otpada, operatera C.I.O.S. MBO d.o.o. iz Varaždina, donosi:

 

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode temeljem članka 110. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13 i 78/15), u postupku povodom zahtjeva operatera C.I.O.S. MBO d.o.o. iz Varaždina, radi dopune rješenja o okolišnoj dozvole za postrojenje za mehaničko-biološku obradu otpada Varaždin te temeljem članka 100. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, br. 47/09), po službenoj dužnosti, donosi: