28. veljača 2018.

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš plana gospodarenja otpadom Grada Varaždina za razdoblje 2018. - 2023. godine