26. ožujak 2018.

ODLUKA KOJOM SE UTVRĐUJE DA NIJE POTREBNO PROVESTI STRATEŠKU PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ NACRTA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE 2018. - 2023. GODINE