19. listopad 2017. | Autor: [email protected]

Obavijest za vozače auto taksi vozila na području Grada Varaždina

Rok za polaganje ispita za vozače autotaksi vozila na području Grada Varaždina

- srijeda, 8. studeni 2017. godine u 9:00 sati

Ispit se polaže pred Povjerenstvom u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Varaždin, Varaždin, Hallerova aleja 1/II.

Vozači koji pristupaju ispitu dužni su uplatiti naknadu za ispit u iznosu od 600,00 kuna na račun Pučkog otvorenog učilišta
HR2723400091110219936 otvoren kod Privredne banke d.d.
Model HR00
Poziv na broj: OIB obrta/trgovačkog društva
Opis plaćanja: ispit za vozača autotaksi prijevoza na području Grada Varaždina

Kandidat je položio ispit ako je uspješno odgovorio na više od 50% ispitnih pitanja. Ukoliko kandidat ne uspije odgovoriti na više od 50% pitanja upućuje se na ponovno polaganje ispita u narednom ispitnom roku i snosi trošak ponovnog polaganja ispita u iznosu od 300,00 kuna.