09. ožujak 2017. | Autor: [email protected]

Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku ishođenja okolišne dozvole za postrojenje ''Tvornica stočne hrane Koka d.d. iz Varaždina'' operatera Koka d.d., Biškupečka ulica 58, Varaždin